(BĐT) - Trong các ngày 21, 22 và 23/6/2019, trên phạm vi cả nước có 791 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2019.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Khối công trình A, khối công trình D, khối công trình F, khối G, các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu hơn 90,237 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 560,862 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số NA01 Xây dựng tuyến đường 349 huyện Anh Sơn với tổng chiều dài 8km và 2 cầu mới: (i) cầu Động Dâu tại Km2+108,26 và (ii) cầu Khe San tại Km5+826,03, với giá gói thầu hơn 93,339 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường huyện 349 từ Đỉnh Sơn tại Km0 đến Ngã ba Cây Khế tại Km8+000,71, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.510,825 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 20/2019 Mua sắm công tơ đo xa cho PC Tân Bình và PC Phú Thọ và Gói thầu 21/2019 Mua sắm công tơ đo xa cho PC Tân Thuận, với giá gói thầu lần lượt là 155.528.675.500 đồng và 133.156.534.500 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 548.378.520.500 đồng.

Công ty TNHH MTV 19-5 thuộc Bộ Công an sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm dây lưng da các loại (phần dây) phục vụ kế hoạch sản xuất quân trang năm 2019 của Công ty 19-5 (số hiệu gói thầu: 15/2019), với giá gói thầu hơn 24.052.050.000 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 24.052.050.000 đồng.

Ban QLDA huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 (xây lắp + lán trại) khối hiệu bộ; khối tiểu học; cổng, tường rào, nhà bảo vệ; sân đường nội bộ, sân trường, cột cờ, cây xanh thảm cỏ; nhà xe học sinh, nhà xe giáo viên; san nền, tường, với giá gói thầu hơn 26,690 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học - THCS Bắc Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 56.569.572.795 đồng.

Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Sợi T/W 50/50 Nm 45/2 (Ne 27/2), với giá gói thầu hơn 50,743 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Các gói thầu mua sắm nguyên liệu sản xuất hàng quốc phòng năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 91.502.456.250 đồng.