(BĐT) - Trong ngày 21/8/2019, trên phạm vi cả nước có 730 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu PR-1.1 Nâng cấp kênh Chà Là và đường quản lý dọc kênh (đoạn CL2 - từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ sinh thái) và kênh TH5; xây dựng mới kênh Nhị Phước (đoạn NP3, NP4 - từ Bảo tàng trên đường 16/4 đến kênh), với giá gói thầu là 87,207 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.962,367 tỷ đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (TP. Cần Thơ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1. Cụ thể: Gói thầu Đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi và lập quy trình vận hành hệ thống, với giá gói thầu là 20 tỷ đồng; Gói thầu Bảo hiểm xây dựng, với giá gói thầu là 11,567 tỷ đồng; Gói thầu XL01 Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cống Cái Lớn, với giá gói thầu là 1.874,278 tỷ đồng; Gói thầu XL02 Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị cống Cái Bé và đê nối cống Cái Lớn, Cái Bé với Quốc lộ 61, với giá gói thầu là 576,585 tỷ đồng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế năm 2019 phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cụ thể: Gói thầu số 01 Mua sắm, lắp đặt hệ thống xạ trị, với giá gói thầu là 139,996 tỷ đồng; Gói thầu số 2 Mua sắm, lắp đặt hệ thống cánh tay treo trần, hệ thống máy gây mê kèm thở; hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân (07 thông số), với giá gói thầu là 83.816.087.000 đồng; Gói thầu số 3 Mua sắm, lắp đặt hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân (05 thông số); hệ thống máy thở, với giá gói thầu là 20,978 tỷ đồng; Gói thầu số 5 Mua sắm, lắp đặt hệ thống siêu âm; hệ thống điện sinh lý tim, với giá gói thầu là 22,838 tỷ đồng; Gói thầu số 6 Mua sắm, lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64 dãy/vòng quay/64 lớp; hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, với giá gói thầu là 55,125 tỷ đồng; Gói thầu số 7 Mua sắm, lắp đặt hệ thống nội soi tiêu hóa; dây soi dạ dày; dây soi đại tràng, với giá gói thầu là 14.270.800.000 đồng.