(BĐT) - Trong ngày 21/8/2018, trên phạm vi cả nước có 575 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 21/08

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Toàn bộ phần xây dựng đường giao thông và hầm chui đường sắt đoạn Km9+00 - Km9+594,22, thiết bị và bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 102,682 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Tỉnh lộ 276 đoạn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong - thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 391.472.000.000 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sữa tươi tiệt trùng cho trẻ mầm non, tiểu học thực hiện Chương trình sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020, với giá gói thầu hơn 170,880 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chương trình sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 220.551.862.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 92,189 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối từ cầu Phú Hậu đến Quốc lộ 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 129.990.000.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 203,314 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 305.462.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 (Xây lắp + thiết bị) với giá gói thầu hơn 202,208 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 300 tỷ đồng.

Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao điều trị người bệnh, với giá gói thầu hơn 581,955 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư tiêu hao điều trị người bệnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 581.955.235.113 đồng.