(BĐT) - Trong ngày 21/5/2018, trên phạm vi cả nước có 641 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.

Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua tàu chở dầu hóa chất đa dụng đã qua sử dụng, với giá gói thầu là 342.000.000.000 đồng.

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, bảo trì các khối nhà cơ quan Bộ Tư lệnh bao gồm Sở chỉ huy, tham mưu, chính trị, hậu cần kỹ thuật, với giá gói thầu là 35.220.440.227 đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư hệ thống quản lý sự kiện bảo mật SIEM, với giá gói thầu là 22.999.900.000 đồng.

UBND TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Thi công xây lắp công trình, với giá gói thầu là 17.566.571.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Di chuyển đường điện 110 kV Thác Bà - Việt Trì từ cột 371 đến cột 391 để giải phóng mặt bằng xây dựng Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp TP. Việt Trì (đoạn tuyến từ cột 381A đến 389A). Tổng mức đầu tư của Dự án là 771.197.241.000 đồng.

Ban Quản lý dự án thuộc Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp hệ thống vành băng đa và các đoạn vỏ lò; Gói thầu Cung cấp thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật hệ thống vành băng đa và các đoạn vỏ lò, với giá gói thầu lần lượt là 11.975.949.272 đồng và 35.379.958.739 đồng. Hai gói thầu này thuộc Công trình Thay thế sửa chữa băng đa và đoạn vỏ lò bệ 2 lò nung số 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Trần Hưng Đạo. Cụ thể: Gói thầu San nền, kè đá, mương thoát nước và cổng hàng rào và di chuyển đường điện 35kV khỏi khu vực an toàn, với giá gói thầu là 9.756.836.325 đồng; Gói thầu Xây lắp nhà lớp học lý thuyết, nhà lớp học bộ môn kết hợp lý thuyết, nhà điều hành kết hợp thư viện truyền thống, điện nhẹ, với giá gói thầu là 31.424.887.350 đồng; Gói thầu Nhà thể chất, nhà bảo vệ, nhà để xe giáo viên và học sinh, cây xanh, sân đường nội bộ, hệ thống cấp nước ngoài nhà, thoát nước mưa, với giá gói thầu là 10.356.632.280 đồng.