(BĐT) - Trong ngày 20/8/2020, trên phạm vi cả nước có 738 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu AFD-SPC-R-W5 Xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị (VTTB) công trình đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Gói thầu AFD-SPC-R-W6 Xây dựng và lắp đặt VTTB công trình Trạm 110kV Kế Sách, đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách, công trình Trạm 110 kV Vĩnh Quang và đường dây đấu nối, với giá gói thầu lần lượt hơn 85,899 tỷ đồng và hơn 87,985 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp lưới điện của SPC.

Công ty CP Vinatex Phú Hưng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Cung cấp máy sợi thô đổ sợi tự động và hệ thống link tự động máy thô sang máy con (mới 100%), với giá gói thầu 27,918 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Sợi 2.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Phước, với giá gói thầu hơn 122,301 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông kết hợp du lịch hồ thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Phước.

Bản Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 23,8 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 51 9 đoạn từ bến đò Phương Trù đến Đường tỉnh 378).

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu VT-196/20-KB Ống chống cho giếng khoan TU-11, TU-15, TU-16 Lô 04-3, với giá gói thầu hơn 58,949 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị liền xây lắp (mới 100%), với giá gói thầu hơn 51,122 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình nhà điều hành và học thực hành trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60.986.259.000 đồng.