(BĐT) - Trong ngày 20/7/2022, trên phạm vi cả nước có 925 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Công ty Cổ phần 397 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thuê khoan lỗ mìn, bốc xúc đất đá, vận chuyển đất đá, sàng than cám mỏ thành phẩm, nghiền than phục vụ sản xuất năm 2022 tại mỏ Nam Tràng Bạch, với giá gói thầu hơn 106,563 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng sẽ chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp khối nhà, hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên, với giá gói thầu hơn 194,123 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn sẽ chọn nhà thầu cho Gói thầu số 78 Thi công xây lắp công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo Đường tỉnh 258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm), với giá gói thầu hơn 153,832 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.

Công an tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Toàn bộ phần xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2), với giá gói thầu hơn 92,153 tỷ đồng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 sẽ chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2, với giá gói thầu hơn 79,707 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án NMNĐ Thái Bình 2.