(BĐT) - Trong các ngày 20, 21 và 22/11/2020, trên phạm vi cả nước có 1.087 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Xây lắp, với giá gói thầu hơn 90,248 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Mốc Keo. Tổng mức đầu tư của Dự án là 129.964.000.000 đồng.

UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu hỗn hợp (EC) số 18 Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và Thi công xây lắp hạng mục tuyến chính (tuyến số 1), với giá gói thầu hơn 41,821 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch Núi Cấm (điều chỉnh dự án). Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.474.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 10,128 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường đấu nối từ đường Hồ Chí Minh đến Đồn biên phòng xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Tổng mức đầu tư của Dự án là 11.210.695.856 đồng.

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 3 Cung cấp và xây dựng Hệ thống quản lý kỹ thuật trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho lưới điện EVNHANOI, với giá gói thầu hơn 21,565 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 22.287.434.069 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 5,959 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa hẻm 108 Trần Văn Quang và các hẻm nhánh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 8,5 tỷ đồng.