(BĐT) - Trong ngày 20/12/2018, trên phạm vi cả nước có 429 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I - II/2019.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Điện tử hóa giao dịch tại cửa hàng, với giá gói thầu là 24.677.040.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị hệ thống điện tử hóa tại cửa hàng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 25 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 4 quận/huyện, với giá gói thầu là 32.814.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (giai đoạn I). Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.059.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 21.732.900.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư của Dự án là 24.999.624.000 đồng.

Trung tâm Truyền hình Thông tấn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp máy quay cho các cơ quan thường trú trong nước 2019, với giá gói thầu là 16.275.815.800 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư studio tin tức tại Đà Nẵng và trang bị Camera, máy dựng HD cho các cơ quan thường trú trong nước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.100.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Cung cấp và vận chuyển cột thép đơn thân từ G34 (VT143) đến G36 (VT153) và G43 (VT167) đến G44 (VT169A) (giá gói thầu là 80.186.640.000 đồng); Gói thầu số 14 Xây lắp đường dây từ ĐĐ - G19 (giá gói thầu là 99.026.660.000 đồng) và Gói thầu số 15 Xây lắp đường dây từ G19 - ĐC và MRNL tại trạm 500kV Phố Nối (bao gồm cả thử nghiệm kết nối hệ thống thông tin SCADA) (giá gói thầu là 93.487.850.000 đồng). Các gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối. Tổng mức đầu tư của Dự án là 837.638.000.000 đồng.