(BĐT) - Trong ngày 20/12/2017, trên phạm vi cả nước có 279 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2018.

Công ty Điện lực Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 32.KHVT-2017 Mua sắm VTTB phục vụ công trình Xây dựng, cải tạo Đ.D.K trung thế lộ 472E1.15 phục vụ các mạch liên thông, với giá gói thầu là 13.418.616.646 đồng và Gói thầu số 33.KHVT-2017 Mua sắm VTTB phục vụ công trình Xây dựng nguồn điện 22kV cấp điện cho Nhà máy Nước mặt sông Đuống, với giá gói thầu là 23.205.269.907 đồng.

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM  sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Hương Lộ 2 (từ Quốc lộ 22 đến Hồ Văn Tắng), với giá gói thầu là 52.319.647.004 đồng; Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 22 (từ Liêu Bình Hương đến Nguyễn Văn Ni), với giá gói thầu là 24.581.120.193 đồng; Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 22 (từ Liêu Bình Hương đến Trần Văn Chẩm), với giá gói thầu là 21.148.023.237 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27 (Xây lắp + thiết bị) - Thi công xây dựng đường dây trung thế và TBA 3P-1500kVA-22/0,4kV; cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng 1000A, với giá gói thầu là 10.253.656.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Tổng mức đầu tư của Dự án là 136.737.959.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Vận tải và Chế biến than Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê ngoài phương tiện vận tải thủy theo hình thức thuê tài sản, với giá gói thầu 38.797.378.048 đồng; Gói thầu Thuê ngoài vận chuyển than bằng đường thủy năm 2018, với giá gói thầu là 69.360.792.000 đồng.

Trung tâm Quản lý, điều hành mạng (NOC) - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa chính xác phòng máy tầng 8 tòa nhà Node 3 Quận 9, với giá gói thầu là 14.424.852.246 đồng; Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa chính xác phòng máy tầng 7 tòa nhà Node 3 Quận 9, với giá gói thầu là 14.438.187.238 đồng.