(BĐT) - Trong ngày 20/12/2021, trên phạm vi cả nước có 733 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị các hạng mục công trình dân dụng của khu vực Tiểu khu 179 và khu vực Tây Sơn, với giá gói thầu là 13,027 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sắp xếp dân cư tự do khu vực Tiểu khu 179, khu vực Tây Sơn, xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 159,784 tỷ đồng.

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết bị (số hóa giai đoạn 1 và giai đoạn 2), với giá gói thầu hơn 23,838 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia. Tổng mức đầu tư của Dự án là 24.803.024.088 đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 19 Thi công xây dựng các hạng mục công trình đường cất hạ cánh, đường lăn và Gói thầu số 24 Thi công xây dựng hạng mục công trình sân đỗ máy bay, với giá gói thầu lần lượt là 950.374.950.444 đồng và 116.355.555.636 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.467.711.207.000 đồng.

Cục Hậu cần/Quân khu 9 (TP. Cần Thơ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công các hạng mục kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu hơn 33,733 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây mới kho dự trữ cho Bộ Quốc phòng (thuộc Đề án KH-20)/Quân khu 9. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu May sắm trang phục cho cán bộ thanh tra, giám sát ngành ngân hàng, với giá gói thầu là 10.645.370.270 đồng.