(BĐT) - Trong ngày 20/11/2018, trên phạm vi cả nước có 586 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2018 và quý I, II/2019.
 Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 20/11

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 30,775 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS Phú Túc, huyện Châu Thành. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.497.376.844 đồng.

Công ty CP Xe lửa Dĩ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15 Cung cấp trang trí nội thất bằng vật liệu composite cho 13 xe BNL42 NCCT, với giá gói thầu là 21.964.496.190 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo toa xe khách năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 29.942.592.969 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 25.316.923.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Hoàng Hoa Thám. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.495.644.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 23.000.619.247 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS Tân Hưng, huyện Ba Tri. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.814.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ khối lượng dự án, với giá gói thầu hơn 82,366 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng đến hết Cầu số 2 qua sông Hà Thanh). Tổng mức đầu tư của Dự án là 129.352.546.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 19 Mua sắm thiết bị đóng cắt tụ bù trung thế nhu cầu năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, với giá gói thầu là 21.908.176.400 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thiết bị đóng cắt tụ bù trung thế nhu cầu năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 21.908.176.400 đồng.