(BĐT) - Trong ngày 2/8/2021, trên phạm vi cả nước có 688 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8a Thi công xây dựng công trình đoạn Km0+00 - Km7+00, Gói thầu số 8b Thi công xây dựng công trình đoạn Km7+00 - Km10+00 và Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình đoạn Km10+00 - Km16+132, với giá gói thầu lần lượt là 61.856.817.000 đồng, 72.072.184.000 đồng và 114.029.609.000 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 291 trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 369.758.504.000 đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm test nhanh kháng nguyên xét nghiệm Covid-19, với giá gói thầu là 40.687.500.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị mới 100%, với giá gói thầu hơn 39,402 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở liên cơ quan Mặt trận Tổ quốc và một số cơ quan quản lý nhà nước huyện Gia Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.093.177.000 đồng.

UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (ĐH 1.NTM), với giá gói thầu là 126.474.750.000 đồng.

Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 18-2021 Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 (lõi đồng, màn chắn băng đồng) đợt 2, với giá gói thầu là 59.108.314.100 đồng.