(BĐT) - Trong các ngày từ 2 đến 4/4/2021, trên phạm vi cả nước có 832 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2021.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm 1.000.000 phôi thẻ Epartner Dual Interface dành cho khách hàng thường, với giá gói thầu 30,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01.20-21 Nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng năm 2020 - 2021, với giá gói thầu hơn 92,932 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Công trình Nạo vét duy tu khu nước trước bến năm 2020 - 2021.

Học viện Chính sách và Phát triển sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí nhà ký túc xá - thể chất, nhà giảng đường 6F và nhà giảng đường 7F; Gói thầu Hoàn thiện nội thất và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu lần lượt là 30.062.204.128 đồng và 143.077.417.646 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Học viện Chính sách và Phát triển.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứ tiền khả thi (BCNCTKT), báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) đầu tư xây dựng (ĐTXD); lập BCNCTKT, lập BCNCKT ĐTXD và các thỏa thuận, báo cáo chuyên ngành, với giá gói thầu là 36.612.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong - Bình Định.

UBND huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 109,363 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã Atiêng, Bhalêê, Avương).

Cục Công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Thuế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Triển khai hệ thống truy cập từ xa cho các cán bộ thanh tra, kiểm tra ở ngoài trụ sở và các cán bộ tại bộ phận một cửa của các huyện không đặt trụ sở Chi cục Thuế khu vực, với giá gói thầu là 84,753 tỷ đồng.