(BĐT) - Trong các ngày 2, 3 và 4/10/2020, trên phạm vi cả nước có 879 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020 và quý I/2021.

UBND TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu PL1-05 Nâng cấp, cải thiện hạ tầng cơ sở các khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung; tổ dân phố Đường Ấm và Quỳnh Chân, phường Lam Hạ, với giá gói thầu hơn 44,608 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bổ sung vốn cho Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP. Phủ Lý. Tổng mức đầu tư của Dự án là 732.346.230.000 đồng.

Công ty Điện lực Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 (NTD) Xây lắp, với giá gói thầu hơn 21,697 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nhà điều hành sản xuất Điện lực Tiên Du - Công ty Điện lực Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 24,924 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp phụ kiện trang phục công chức, viên chức ngành thuế năm 2020, với giá gói thầu hơn 78,792 tỷ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thuốc lần 5 năm 2020, với giá gói thầu hơn 450,781 tỷ đồng.

UBND huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Long Tân, đoạn từ Km0+000 đến Km0+750 và Gói thầu Xây dựng đường kết nối từ Bù Nho đi Phước Tân qua Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng hướng về cầu Long Tân - Tân Hưng Hớn Quản, đoạn từ Km0+000 đến Km4+994,74, với giá gói thầu lần lượt là hơn 29,505 tỷ đồng và hơn 40,782 tỷ đồng.

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc theo tên generic, với giá gói thầu hơn 39,116 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 - 2021 của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 71.349.822.510 đồng.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thuốc generic, với giá gói thầu hơn 87,441 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 103.712.649.474 đồng.