(BĐT) - Trong ngày 2/12/2020, trên phạm vi cả nước có 852 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2021 và quý IV/2021.

Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt thay mới hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) và bảo vệ tổ máy Nhà máy Thủy điện Đại Ninh (bao gồm bảo hiểm xây lắp công trình), với giá gói thầu hơn 68,106 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thay mới hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) và bảo vệ tổ máy Nhà máy Thủy điện Đại Ninh.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết bị PE tỉnh miền Trung, với giá gói thầu hơn 12,426 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị thiết bị PE tỉnh cho mạng MobiFone năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 40.529.334.000 đồng.

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Trung tâm Huấn luyện bay sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư 1 phần mềm nâng cấp bổ sung chức năng UPRT và EET cho SIM A320 VN 001 của Trung tâm Huấn luyện (TTHL), với giá gói thầu 7,14 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp bổ sung chức năng UPRT và EET cho SIM A320 VN 001 của TTHL. Tổng mức đầu tư của Dự án là 7.782.930.000 đồng.

UBND huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 8,997 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14 tỷ đồng.

UBND huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Máy phát điện CS: 500 KVA + lò đốt rác CS: 30kg/h và Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu lần lượt hơn 2,895 tỷ đồng và hơn 1,647 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú. Tổng mức đầu tư của Dự án là 5.308.702.000 đồng.