(BĐT) - Trong ngày 2/12/2021, trên phạm vi cả nước có 957 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt hơn 115,095 tỷ đồng và hơn 216,546 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2021 - 2022 của Bệnh viện Bình Dân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 331.642.110.273 đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Triển khai hệ thống ngân hàng hợp kênh tại PVcomBank, với giá gói thầu là 43,707 tỷ đồng.

Ban Quản lý các dự án 98 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình (bổ sung Hợp phần 1), với giá gói thầu hơn 105,246 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla). Tổng mức đầu tư của Dự án là 457,126 tỷ đồng.

Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp lốp đặc chủng phục vụ sản xuất, với giá gói thầu là 68,229 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Công trình mua lốp đặc chủng phục vụ sản xuất bổ sung quý IV năm 2021 và quý I năm 2022 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 118,929 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình với Khu công nghiệp Yên Quang, thành phố Hòa Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CPC-DX.TamThang-G02 Cung cấp và vận chuyển cột thép và Gói thầu CPC-DX.TamThang-W01 Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu lần lượt hơn 34,552 tỷ đồng và hơn 44,796 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV trạm biến áp (TBA) 220kV Duy Xuyên - TBA 110kV Tam Thăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 130.015.426.892 đồng.