(BĐT) - Trong ngày 2/11/2020, trên phạm vi cả nước có 684 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Biện pháp tạm thời 2 của USAID về xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa (IM2), với giá gói thầu 418,860 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.331,63 tỷ đồng.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan thuộc Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thay thế một số trang thiết bị mạng, bảo mật cốt lõi tại Trung tâm dữ liệu Tổng cục năm 2020, với giá gói thầu 85.638.076.729 đồng.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 8 Cung cấp cáp ngầm trung thế và phụ kiện, với giá gói thầu hơn 49,125 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khai thác tải trung thế Trạm biến áp 110kV hồ Yên Sở. Tổng mức đầu tư của Dự án là 92.139.757.383 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu VILG-SL-TS-03, với giá gói thầu hơn 22,302 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Sơn La (đợt 1 năm 2020). Tổng mức đầu tư của Dự án là 90.677.792.880 đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01.2021 Khoan lỗ mìn, với giá gói thầu hơn 11,923 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 132.353.972.070 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11-XL Chỉnh trang, hoàn thiện cụm công trình đầu mối hồ chứa nước IaMơr, với giá gói thầu hơn 11,007 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.