(BĐT) - Trong ngày 2/11/2021, trên phạm vi cả nước có 719 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây lắp đoạn từ Km0-Km1+469,90 và điện chiếu sáng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông); Gói thầu số 11 Xây lắp đoạn từ Km1+469,90 - Km2+497,84 và Gói thầu số 12 Xây lắp đoạn từ Km2+497,84 - cuối tuyến (bao gồm 02 tuyến nhánh), với giá gói thầu lần lượt 41.321.476.000 đồng; 30.495.903.000 đồng và 81.069.304.000 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 210 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 18 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 195,216 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng 15 trạm bơm điện - kênh bê tông phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 215 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu thi công số 1 Khối nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ (xây lắp và thiết bị gắn với xây lắp), với giá gói thầu hơn 91,193 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (hạng mục: xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh). Tổng mức đầu tư của Dự án là 112,775 tỷ đồng.

Viện Hóa học - Vật liệu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Mua sắm thiết bị phản ứng tổng hợp, thử nghiệm sản phẩm, với giá gói thầu là 26,255 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu cho Viện Hóa học - Vật liệu/Viện KH-CN Quân sự. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50 tỷ đồng.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp hóa chất công nghiệp, hóa chất phân tích năm 2022 (Lô 1); Gói thầu số 02 Cung cấp hóa chất công nghiệp, hóa chất phân tích năm 2022 (Lô 2); Gói thầu số 03 Cung cấp vật tư sữa chữa thường xuyên (SCTX) phần cơ và búa nghiền than năm 2022 và Gói thầu số 04 Cung cấp vật tư SCTX phần thải xỉ và bơm cấp năm 2022, với giá gói thầu lần lượt là 29,609 tỷ đồng; 25,055 tỷ đồng; 29,469 tỷ đồng và 28,487 tỷ đồng. Bốn gói thầu này thuộc Dự toán Sản xuất kinh doanh điện năm 2022. Tổng dự toán là 222,895 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí dự phòng), trừ hạng mục cống qua đường sắt, với giá gói thầu hơn 25,865 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kiên cố hóa tuyến kênh chính hồ Suối Đá kết hợp đường giao thông dọc kênh, huyện Hàm Thuận Bắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31,939 tỷ đồng.