(BĐT) - Trong ngày 19/8/2020, trên phạm vi cả nước có 758 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 44 Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xin phép xả nước sau xử lý lại môi trường cho trạm xử lý nước thải khu dân cư tái định cư Lộc An - Bình Sơn giai đoạn 1 - công suất 4.000 m3/ngày, với giá gói thầu hơn 99,834 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.488.643.685.000 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng giai đoạn thiết kế kỹ thuật (TKKT), lập TKKT, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ mời thầu, với giá gói thầu hơn 35,838 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 220 kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.149,218 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL02 Xây dựng đoạn từ cuối đường Minh Hưng Đồng Nơ đến Đường tỉnh 752 (Km13+919.86 - Km22+839,41), với giá gói thầu hơn 108,782 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư. Tổng mức đầu tư của Dự án là 964,953 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Xây dựng mới cầu Vàm Cái Sứt và đường đầu cầu, với giá gói thầu hơn 224,058 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2, thành phố Biên Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 387.018.936.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông đường thủy), với giá gói thầu hơn 215,092 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu Làng Giàng, thành phố Lào Cai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 258,194 tỷ đồng.