(BĐT) - Trong các ngày 19, 20 và 21/7/2021, trên phạm vi cả nước có 1.203 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu quý IV/2021, quý I/2022.

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp giai đoạn 2, với giá gói thầu hơn 65 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường vào Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 331.138.041.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 226,023 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 436 (đoạn Km0+00 - Km7+00). Tổng mức đầu tư của Dự án là 300 tỷ đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị hạ tầng kỹ thuật, thi công, lắp đặt, cài đặt thiết bị giai đoạn 1 Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương, với giá gói thầu hơn 103,205 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 108.734.316.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Xây lắp Trạm xử lý nước thải, với giá gói thầu hơn 64,298 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 438.544.230.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 50,821 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã An Dục, An Tràng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.245.613.000 đồng.