(BĐT) - Trong các ngày 19, 20 và 21/4/2019, trên phạm vi cả nước có 872 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2019.

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than cám phục vụ sản xuất, với giá gói thầu hơn 184 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp than cám phục vụ sản xuất. Tổng mức đầu tư của Dự án là 184.800.000.000 đồng.

Bệnh viện K (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hệ thống robot trong phẫu thuật nội soi và thiết bị phụ trợ, với giá gói thầu hơn 88 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm hệ thống robot trong phẫu thuật nội soi và thiết bị phụ trợ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 88.500.000.000 đồng.

Học viện Quân y sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; Gói thầu Thuốc theo tên generic, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; Gói thầu Hóa chất và kít xét nghiệm, với giá gói thầu lần lượt là 104.107.573.960 đồng, 405.508.874.466 đồng và 145.272.099.324 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế thường xuyên quý III, IV/2019 và quý I, II/2020 của Bệnh viện Quân y 103. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.132.796.319.040 đồng.

Công ty CP Xi măng Hạ Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Khai thác và vận chuyển đá vôi, với giá gói thầu là 532,884 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khai thác và vận chuyển đá vôi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 532.884.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Mua sắm thiết bị dạy nghề, với giá gói thầu hơn 61,804 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 383.941.300.000 đồng.