(BĐT) - Trong ngày 19/2/2020, trên phạm vi cả nước có 538 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2020.

Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp lốp đặc chủng phục vụ sản xuất, với giá gói thầu là 60.816.690.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 TP. Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu là 129.261.681.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 31 đến đường Trường Chinh và đường nối đến đường Nguyễn Văn Linh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 129.261.681.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Dự án Các tuyến đê biển huyện Lý Sơn (giai đoạn 1), với giá gói thầu là 66.842.000.000 đồng.

UBND TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Xây lắp hạng mục đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, thoát nước; Gói thầu số 10 Xây lắp hạng mục cấp điện, cấp nước, với giá gói thầu lần lượt là 40.175.516.000 đồng và 60.671.536.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang trục đường EC phường Hùng Thắng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 122.200.882.000 đồng.

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm, cung cấp lắp đặt thiết bị (7 phần), với giá gói thầu là 102.127.467.329 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học cơ sở 2 - giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 123.674.756.491 đồng.

Viện Pasteur TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vắc xin tiêm phòng dịch vụ lần 1 năm 2020 bằng nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh của Viện Pasteur TP.HCM, với giá gói thầu là 97.092.738.000 đồng.