(BĐT) - Trong ngày 19/11/2019, trên phạm vi cả nước có 734 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019, quý I và quý II/2020.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cáp ngầm Tao Đàn - Tân Cảng. Cụ thể: Gói thầu số 4 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt cáp ngầm 220kV, với giá gói thầu là 355.770.959.000 đồng; Gói thầu số 8 Thi công khoan robot và phần xây dựng hầm cáp, mương cáp, với giá gói thầu là 115.372.766.000 đồng...

Công ty Truyền tải điện 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị thuộc Dự án Lắp 1 ngăn lộ 110kV tại trạm biến áp (TBA) 220kV Hà Đông để đấu nối với đường dây 110kV TBA 220kV Sơn Tây, với giá gói thầu là 10.406.890.879 đồng; Gói thầu số 1 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị thuộc Dự án Bổ sung thiết bị đóng cắt cho mạch trung tính kháng bù ngang 500kV để giảm TRV và RRRV cho PTC1, với giá gói thầu là 21.978.959.484 đồng.

Cục Quân nhu/Tổng cục Hậu cần sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Xây dựng nhà công vụ 5 tầng và hạ tầng kỹ thuật xung quang nhà (chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung) thuộc Dự án Nhà công vụ Kho 690/Cục Quân nhu, với giá gói thầu là 16.112.831.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Kè ven sông Soài Rạp (đoạn từ cầu Đò đến cống CT4) ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, với giá gói thầu là 63.398.700.523 đồng.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 21.978.959.484 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Mầm non Quang Vinh.