(BĐT) - Trong ngày 19/4/2018, trên phạm vi cả nước có 636 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 19/04

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu San nền, xây dựng đường giao thông, thoát nước, hào kỹ thuật, tổ chức giao thông, với giá gói thầu là 137.626.757.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 (gồm C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6, C14/CC1, C14/CC2, C14/CX3, C14/TH1, C14/THCS1, C14/NT3) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 730.702.653.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị kèm xây lắp, với giá gói thầu là 48.321.650.239 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây mới Trường Mầm non Nam Sài Gòn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 71.496.534.000 đồng.

Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung (TP. Đà Nẵng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01/EPC-SolarCPC Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm, bảo hiểm công trình, chuyển giao công nghệ và đào tạo chuẩn bị sản xuất, với giá gói thầu là 1.150.586.348.827 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.372.991.798.000 đồng.

Ban Quản lý dự án TP. Lai Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp hạng mục cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, hạ tầng thiết yếu, cây xanh, thiết bị và Gói thầu Xây lắp hạng mục đường giao thông, với giá gói thầu lần lượt là 55.282.000.000 đồng và 38.490.000.000 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Khu lâm viên TP. Lai Châu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 120 tỷ đồng.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng nhà kỹ thuật cận lâm sàng, phá dỡ công trình cũ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống mối công trình và bảo hiểm xây dựng hạng mục công trình, với giá gói thầu là 73.015.300.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 125,830 tỷ đồng.