(BĐT) - Trong ngày 18/5/2020, trên phạm vi cả nước có 654 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp hệ thống quản lý người dùng và hệ thống mail, với giá gói thầu hơn 27,594 tỷ đồng.

UBND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 37,729 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và điểm dân cư trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 52.521.286.000 đồng.

Cục Tài vụ - Quản trị thuộc Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đóng mới 03 tàu dầu trang bị cho Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, với giá gói thầu hơn 228,003 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm trang thiết bị y tế tăng cường năng lực tuyến y tế cơ sở năm 2020, với giá gói thầu là 59,596 tỷ đồng.

Ban Quản lý bến xe tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là hơn 35,128 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 20DAY-G22 Cung cấp dây cáp điện trung hạ áp các loại, với giá gói thầu hơn 26,943 tỷ đồng.