(BĐT) - Trong ngày 18/5/2022, trên phạm vi cả nước có 808 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, với giá gói thầu hơn 1.106,416 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Xây dựng Đường tỉnh 377 (đường quy hoạch mới), đoạn từ điểm giao với Đường huyện 73 đến điểm giao với Đường tỉnh 376, với giá gói thầu hơn 207,666 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Thi công xây dựng hạng mục công trình giao thông (bao gồm thêm xây dựng mặt bằng trạm trộn bê tông xi măng + đảm bảo giao thông đường thủy và di chuyển máy móc, thiết bị đặc chủng) thuộc Dự án Cầu Phú Thịnh nối Quốc lộ 4E với khu đô thị Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, với giá gói thầu hơn 353,474 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 11 (giai đoạn 2022 - 2025), với giá gói thầu hơn 162,882 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Xây dựng công trình (bao gồm chi phí thiết bị, nghiệm thu đóng điện, đảm bảo giao thông và bảo hiểm công trình) thuộc Dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn, với giá gói thầu hơn 232,167 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Toàn bộ phần xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến hói Hà, hói Nậy, xã Phong Bình và xã Phong Chương, huyện Phong Điền, với giá gói thầu hơn 106,008 tỷ đồng.