(BĐT) - Trong ngày 18/5/2021, trên phạm vi cả nước có 809 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2021.

UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (hạng mục: đường giao thông, san gạt mặt bằng dân cư và điện sinh hoạt), với giá gói thầu là 37,4 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân cư Lũng Pịa, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 61,499 tỷ đồng.

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê dịch vụ đón tiếp khách hàng; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tại cửa hàng, showroom thuộc Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8, với giá gói thầu hơn 31,356 tỷ đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 37,846 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.772.099.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-02 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình tuyến số 2 (toàn bộ tuyến), với giá gói thầu hơn 71,655 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN02). Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.324.267.709.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 71,06 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Trung Thành - Tân Minh - đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định. Tổng mức đầu tư của Dự án là 98.122.813.000 đồng.