(BĐT) - Trong ngày 18/3/2021, trên phạm vi cả nước có 593 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2021.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Tiểu dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Bắc Ninh, gồm: Gói thầu NPC-JICA-MV LV-BN-G02.2 Cung cấp dây dẫn tỉnh Bắc; Gói thầu NPC-JICA-BN-W01 Xây dựng và cải tạo đường dây trung áp, các trạm biến áp (TBA) thuộc TP. Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du và Gói thầu NPC-JICA-BN-W02 Xây dựng và cải tạo đường dây trung áp, các TBA, đường dây hạ thế khu vực huyện Yên Phong, Quế Võ và Thuận Thành, với giá gói thầu lần lượt là 44.365.719.924 đồng, 30.119.741.454 đồng và 35.725.727.106. Tiểu dự án nêu trên thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Tổng mức đầu tư của Dự án là 191.034.170.651 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 37,559 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 46 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Thi công xây dựng và thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 78,364 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang đô thị tuyến Đại lộ Hòa Bình (đoạn từ Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đến vòng xuyến đi Trà Cổ), thành phố Móng Cái. Tổng mức đầu tư của Dự án là 92.952.915.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị cho công trình, với giá gói thầu hơn 119,920 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 148.611.092.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 38,458 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc cơ sở 2 Trung tâm Văn hóa huyện Tam Đảo.