(BĐT) - Trong các ngày 18, 19 và 20/9/2020, trên phạm vi cả nước có 907 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020 và quý I/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 QT-C1-XL1 Thi công xây dựng trạm y tế các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Đợt 1), với giá gói thầu hơn 24,504 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu hơn 22,210 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị bản quyền Microsoft tại PVcomBank năm 2020, với giá gói thầu hơn 32,296 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm chi phí trực tiếp cho hoạt động lập quy hoạch và chi phí lập nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh), với giá gói thầu hơn 57,979 tỷ đồng.

Bệnh viện quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu hơn 13,903 tỷ đồng.