(BĐT) - Trong các ngày 18, 19 và 20/5/2018, trên phạm vi cả nước có 745 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp toàn bộ dự án, với giá gói thầu hơn 36,988 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng đường liên 5 xã từ Quảng Long đi Quảng Phương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu dân cư Nguyễn Thế Nho giai đoạn 2, với giá gói thầu hơn 51,294 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu dân cư Nguyễn Thế Nho giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 59.998.743.000 đồng.

Trường Sĩ quan Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XD-02 Thi công xây dựng nhà hội trường, thư viện, nhà truyền thống, với giá gói thầu hơn 97,572 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Sĩ quan Chính trị - giai đoạn 3. Tổng mức đầu tư của Dự án là 335 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Vietin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 45,863 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 59-59A Phan Đình Phùng, TP. Cần Thơ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 61.586.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thấu số 9 Xây lắp và thiết bị tuyến kênh (đoạn Km3+328÷Km23+343,89, đoạn Km39+827,07÷Kc) và đường giao thông đoạn 4 (Km86+592,85÷Kc) (kể cả chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng) và Gói thầu số 10 Xây lắp và thiết bị tuyến kênh (đoạn Km23+343,89÷Km39+827,07) và đường giao thông đoạn 2 (Km39+488,57÷Km50+192,52), đoạn 3 (Km78+890,22÷Km84+905,85) (kể cả chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng), với giá gói thầu lần lượt là 245.084.760.000 đồng và 247.903.290.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, với tổng mức đầu tư là 950.018.000.000 đồng.