(BĐT) - Trong ngày 18/12/2019, trên phạm vi cả nước có 614 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2020.

Sư đoàn 8/Quân khu 9 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới các hạng mục thuộc Tiểu đoàn BB5, BB6/fBB8, với giá gói thầu là 12.586.780.789 đồng.

UBND xã Hưng Đông (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị và hạng mục chung công trình thuộc Dự án Nhà học và các phòng học chức năng cao 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Hưng Đông, với giá gói thầu là 19.980.075.000 đồng.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đường An Hòa - Hòa Bình, huyện Tam Nông (đoạn từ cầu kênh Tân Công Sính 1 đến cầu ngã năm Hòa Bình), với giá gói thầu là 28.007.623.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp bao gồm chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bình Trung - Quảng Thành, huyện Châu Đức, với giá gói thầu là 21.584.863.028 đồng.

Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Thi công xây dựng và thiết bị gắn với xây lắp, với giá gói thầu là 73.049.491.305 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Công trình cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng.