(BĐT) - Trong ngày 17/9/2020, trên phạm vi cả nước có 662 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

Văn phòng Chính phủ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu GT-01B2 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị phần còn lại của các hạng mục công trình, với giá gói thầu hơn 290,796 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần 2, thành phần 3 - Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 thành phố Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 112,773 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 31 đến đường Trường Chinh và đường nối đến đường Nguyễn Văn Linh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 187 tỷ đồng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị MANE tại 14 tỉnh, thành phố, với giá gói thầu hơn 65,893 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị thiết bị phục vụ ứng cứu mạng MANE cho 14 tỉnh, thành phố năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.766.605.000 đồng.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bundle của máy nén Dresser-Rand, Train F giàn CPP (đơn hàng 10/20-XNK/TUĐH), với giá gói thầu hơn 78,119 tỷ đồng.

Trung tâm Y tế huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói số 01 Thuốc generic (bao gồm 5 nhóm, 323 mặt hàng), với giá gói thầu hơn 33,552 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp thuốc năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Trà Cú. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48.032.461.400 đồng.