(BĐT) - Trong ngày 17/5/2022, trên phạm vi cả nước có 855 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Toàn bộ phần chi phí xây dựng, với giá gói thầu hơn 33,94 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Thể dục, Thể thao huyện Đan Phượng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.462.131.000 đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp (xây dựng + thiết bị), với giá gói thầu hơn 33,971 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.396.810.000 đồng.

UBND quận Ô Môn (Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 72,106 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 89.980.356.228 đồng.

Tổng công ty Khí Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết kế, mua sắm, lắp đặt, thi công xây lắp và chạy thử công trình (EPC), với giá gói thầu hơn 759,737 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bồn chứa LPG Thị Vải. Tổng mức đầu tư của Dự án là 790.801.245.375 đồng.

Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình (tỉnh Đắk Lắk) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị năm 2022 tại Đài Phát sóng khu vực Tây Nguyên, với giá gói thầu hơn 38,648 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời các trạm phát sóng tại núi Bà Đen Tây Ninh, trạm phát sóng Phia Oắc Cao Bằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 250 tỷ đồng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên (tỉnh Quảng Trị) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công các hạng mục: nhà kho lương thực số 1; nhà điều hành và thiết bị nhà điều hành; nhà thường trực; san lấp mặt bằng; sân đường nội bộ và bồn hoa; trạm bơm; bể nước ngầm (phòng cháy chữa cháy + sinh hoạt); hệ thống điện ngoài nhà; hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; hệ thống PCCC và chống sét, thiết bị PCCC và Gói thầu số 02 Thi công các hạng mục: nhà kho lương thực số 2; nhà kho vật tư; cổng và hàng rào, với giá gói thầu lần lượt là 27.241.398.550 đồng và 17.654.402.427 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án đầu tư giai đoạn 1 Kho Dự trữ Quảng Trị - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 52 tỷ đồng.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 02 Thi công xây dựng địa điểm 30 Thuốc Bắc, với giá gói thầu hơn 21,067 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo Trường Mầm non 1-6 tại địa điểm 38 Thuốc Bắc và 23 Nguyễn Quang Bích, quận Hoàn Kiếm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48.995.155.000 đồng.