(BĐT) - Trong ngày 18/3/2020, trên phạm vi cả nước có 662 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Trường THCS Phước Tân 3, với giá gói thầu là 53.268.875.800 đồng.

UBND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 118,772 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Vĩnh Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 148.990.314.884 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu C1-BG-W1 Sửa chữa và nâng cao an toàn 4 hồ chứa Khe Cát, Khe Ráy, Chùa Ông, Ba Bãi (xây lắp và bảo hiểm); Gói thầu C1-BG-W2 Sửa chữa và nâng cao an toàn 4 hồ chứa Khe Cát, Khe Ráy, Chùa Ông, Ba Bãi (khoan phụt chống thấm, xử lý mối, thiết bị, cơ khí và bảo hiểm), với giá gói thầu lần lượt là 48,555 tỷ đồng và 17,787 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 224,690 tỷ đồng.

UBND TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, khắc phục ô nhiễm môi trường đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả), TP. Hạ Long. Cụ thể: Gói thầu Di chuyển và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trang trí + thiết bị và đường ống cấp nước, với giá gói thầu là 87,521 tỷ đồng; Gói thầu Xây dựng bãi tắm (hệ thống thoát nước, cảnh quan khu vực bãi tắm và bãi tắm), với giá gói thầu là 102,557 tỷ đồng; Gói thầu Xây dựng công trình kè chắn đất bên phải tuyến tại khu vực Km1+100, cầu và các sàn vọng cảnh, với giá gói thầu là 175,112 tỷ đồng; Gói thầu Xây dựng đường giao thông, bãi đỗ xe vỉa hè và hệ thống thoát nước, với giá gói thầu là 131,618 tỷ đồng; Gói thầu Xây dựng nhà vệ sinh và các tiện ích trên vỉa hè và trên bãi tắm, với giá gói thầu là 14,541 tỷ đồng; Gói thầu Xây dựng, trồng cây xanh trên vỉa hè, bãi tắm và trên bãi đỗ xe tạo bóng mát, cảnh quan, với giá gói thầu là 92,420 tỷ đồng; Gói thầu Xây dựng hệ thống thoát nước thải với giá gói thầu là 121,002 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua hóa chất xét nghiệm, phim X-quang, khí y tế, vật tư thận nhân tạo, vật tư thay thế, vật tư công nghệ cao, vật tư can thiệp mạch của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp năm 2020. Cụ thể: Gói thầu Vật tư thận nhân tạo, phim X-quang với giá gói thầu là 21,631 tỷ đồng; Gói thầu Vật tư thay thế, vật tư công nghệ cao, với giá gói thầu là 18,181 tỷ đồng; Gói thầu Vật tư can thiệp mạch với giá gói thầu là 20,014 tỷ đồng.