(BĐT) - Trong ngày 17/3/2020, trên phạm vi cả nước có 607 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 19 Mua sắm thiết bị năm 2020 thuộc Dự án Hệ thống phòng thí nghiệm công nghệ y sinh và công nghệ thực phẩm phục vụ nghiên cứu và đào tạo chất lượng quốc tế, với giá gói thầu là 22.998.045.000 đồng.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm, cung cấp lắp đặt thiết bị (7 phần), với giá gói thầu là 99.152.880.902 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học cơ sở 2 - giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 123.674.756.491 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 72 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 27.980.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà). Tổng mức đầu tư của Dự án là 516.263.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung ứng dịch vụ duy tu hệ thống thoát nước và chăm sóc hoa viên trên địa bàn Quận 6, với giá gói thầu là 143.687.895.036 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 10 Thi công xây lắp và mua sắm, với giá gói thầu là 36.881.223.421 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 53.464.070.959 đồng.

Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư máy phát sóng số tại các tỉnh theo lộ trình đến năm 2020, với giá gói thầu là 54.239.923.646 đồng.

UBND TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp hạng mục: San nền; giao thông; thoát nước mưa; hào kỹ thuật; thoát nước thải thuộc Dự án Xây dựng điểm tái định cư C13 Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, với giá gói thầu là 23.962.002.218 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu là 85.066.904.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 102.085.000.000 đồng.