(BĐT) - Trong ngày 17/3/2021, trên phạm vi cả nước có 634 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2021.

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic; Gói thầu số 2 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và Gói thầu số 3 Dược liệu, vị thuốc cổ truyền, với giá gói thầu lần lượt là 1.276.828.395.059 đồng; 63.000.066.400 đồng và 25.271.744.470 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự toán Đấu thầu tập trung cấp địa phương mua thuốc phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tổng Dự toán là 1.365.100.205.929 đồng.

Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 06 Thi công xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt, với giá gói thầu là 355,361 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư. Tổng mức đầu tư của Dự án là 800 tỷ đồng.

Cục Cửa khẩu/Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Mua 140 máy đẩy Yamaha (40 máy 40CV, 80 máy 85CV, 20 máy 115CV), với giá gói thầu là 44,940 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm vật tư kỹ thuật (đợt 1) của Bộ đội Biên phòng. Tổng Dự toán là 102.812.521.000 đồng.

UBND huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Toàn bộ phần xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 31,685 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu vượt lũ suối Nước Lếch, xã Ba Lế. Tổng mức đầu tư của Dự án là 40 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu hơn 37,284 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Tân Dân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41.298.200.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ ngân hàng nông nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm máy in offset tờ rời 4 màu cho Nhà in Ngân hàng I, với giá gói thầu là 37,950 tỷ đồng.

Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt 3 trạm kiểm soát cố định và 1 trạm trung tâm điều khiển, với giá gói thầu 25,3 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư các trạm kiểm soát cố định cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V. Tổng mức đầu tư của Dự án là 28,5 tỷ đồng.