(BĐT) - Trong ngày 17/12/2018, trên phạm vi cả nước có 532 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17/12

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 12.950.608.850 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ADB.

UBND huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Toàn bộ chi phí xây lắp và hạng mục chung phần điện công trình công cộng xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá chia lô đất ở dân cư tại vùng Quán Lều, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương; Gói thầu số 03 Toàn bộ chi phí xây lắp và hạng mục chung đường giao thông, thoát nước, cấp nước sinh hoạt, với giá gói thầu lần lượt là 17.375.536.000 đồng và 30.530.047.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá chia lô đất ở dân cư tại vùng Quán Lều, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh Tản Lĩnh - Yên Bài đoạn từ Km2+400 đến Km10+500 (nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến tỉnh lộ 414) huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây. Cụ thể: Gói thầu số 02 Xây dựng đường đoạn tuyến từ Km2+400 đến Km6+300 bao gồm cả hạng mục mở rộng cầu suối Bơn (không bao gồm di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật), với giá gói thầu là 51.793.200.000 đồng; Gói thầu số 03 Xây dựng đường đoạn tuyến từ Km6+300 đến Km10+500 (không bao gồm di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật), với giá gói thầu là 55.605.200.000 đồng; Gói thầu số 04 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, trạm biến áp, đường dây 24kV (không bao gồm di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật), với giá gói thầu là 19.849.500.000 đồng; Gói thầu số 05 Thi công hạng mục di chuyển bảo vệ hệ thống điện, hệ thống thông tin, viễn thông; hệ thống cấp nước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, với giá gói thầu là 11.692.400.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, cắm mốc giải phóng mặt bằng, với giá gói thầu là 10.098.985.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất, vaccine và sinh phẩm cho các cơ sở y tế trong tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018 - 2019 (lần 2). Cụ thể: Gói thầu 1A2 - Nhóm 1, với giá gói thầu là 14.882.606.140 đồng; Gói thầu 1B2 -  Nhóm 2, với giá gói thầu là 15.589.639.000 đồng; Gói thầu 1C2 - Nhóm 3, với giá gói thầu là 64.144.955.895 đồng; Gói thầu 1E2 - Nhóm 5, với giá gói thầu là 19.423.356.110 đồng; Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu là 24.111.962.000 đồng; Gói thầu Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với giá gói thầu là 13.491.000.000 đồng; Gói thầu Vật tư y tế, với giá gói thầu là 86.235.100.693 đồng; Gói thầu Hóa chất, với giá gói thầu là 30.746.218.817 đồng; Gói thầu Hóa chất (đấu thầu trọn danh mục), với giá gói thầu là 68.772.758.594 đồng; Gói thầu Vaccine, với giá gói thầu là 67.062.820.600 đồng.