(BĐT) - Trong ngày 17/6/2019, trên phạm vi cả nước có 742 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2019.

Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 1 Cung cấp toàn bộ vật tư, thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 31,665 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo đường dây 110kV Tân Quy - Phú Hòa Đông.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu hơn 15,977 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Lê Anh Xuân.

Ban Quản lý dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu QB01 Cải thiện và nâng cấp tuyến đường du lịch kết nối TP. Đồng Hới với vùng Nam tỉnh Quảng Bình và Gói thầu QB02 Xây dựng đường từ phía Nam cầu Quảng Hải đi Lạc Giao, với giá gói thầu lần lượt là 126.663.991.891 đồng và 112.300.990.218 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (lần 3).

Công ty TNHH MTV 19-5 thuộc Bộ Công an sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư sản xuất giày da và bao súng CZ75 (Số hiệu gói thầu: 10.2019), với giá gói thầu hơn 30,625 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt, dây chống sét và phụ kiện cho đường dây 220kV Thốt Nốt - Long Xuyên - Châu Đốc và Gói thầu số 4 Cung cấp và vận chuyển dây siêu nhiệt, dây chống sét và phụ kiện cho đường dây 220kV Củ Chi - Trảng Bàng, với giá gói thầu lần lượt là 278.174.555.000 đồng và 52.071.202.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng khả năng tải các đường dây 220kV Thốt Nốt - Long Xuyên - Châu Đốc và Củ Chi - Trảng Bàng.