(BĐT) - Trong ngày 17/4/2018, trên phạm vi cả nước có 605 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17/04

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15 Thi công xây dựng khối lượng còn lại đoạn Km3+80 ÷ Km4+46,5, với giá gói thầu 15.002.619.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ - giai đoạn I (phần khối lượng còn lại của đoạn Km3+80 - Km4+46,5). Tổng mức đầu tư của Dự án là 872.229.702.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Dịch vụ bảo trì phần mềm hệ thống EDW, với giá gói thầu hơn 30,739 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Dịch vụ bảo trì phần mềm hệ thống EDW. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.739.500.000 đồng.

Ban Quản lý Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu BT-SQ-W-01 Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ chứa nước Sông Quao gồm 3 lô, với giá gói thầu hơn 174,782 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Sông Quao. Tổng mức đầu tư của Dự án là 199.960.000.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng khu đầu mối, cống xả, cống tự chảy, khu quản lý và hệ thống điện trạm bơm Ô Xuyên 2, với giá gói thầu hơn 59,403 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng mức đầu tư của Dự án là 420 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy, điều hòa không khí, với giá gói thầu là 11.729.681.031 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49.949.369.616 đồng.