(BĐT) - Trong ngày 16/9/2019, trên phạm vi cả nước có 658 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê nhà thầu thi công chế tạo trên bờ chân đế, cọc, bến cặp tàu và chằng buộc trên sà lan - công trình BK-21 (Gói thầu số DV-313/19-XL-NHT), với giá gói thầu là 28.410.444.700 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 28.410.444.700 đồng.

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông các tuyến đường bên trong ô phố Ba Tháng Hai, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, với giá gói thầu là 26.434.084.827 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 76.310.630.933 đồng.

Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu ST-XL04 Cải tạo hệ thống thoát nước đường Phú Lợi, đường Trần Bình Trọng và Gói thầu ST-XL05 Xây dựng đường Vành đai 2, với giá gói thầu lần lượt là 41.155.498.490 đồng và 52.525.440.021 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.056.573.816.377 đồng.

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Thư viện, với giá gói thầu là 19.580.145.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 21.261.036.000 đồng.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Vật tư y tế và Gói thầu số 02 Hóa chất, trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, với giá gói thầu lần lượt là 978.704.561.697 đồng và 764.752.903.259 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.743.457.464.956 đồng.