(BĐT) - Trong ngày 16/9/2021, trên phạm vi cả nước có 670 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Ban Quản lý các dự án thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng đường vào Trại giam An Phước, với giá gói thầu hơn 54,316 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường vào Trại giam An Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65 tỷ đồng.

UBND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 257,302 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km160+500, Quốc lộ 4C xã Pả Vi đi mốc 456 xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 299.985.943.471 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 71,384 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế Quận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 124.273.207.000 đồng.

UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng đường giao thông từ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà đi xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, với giá gói thầu hơn 57,014 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông từ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà đi xã Tân Thành, huyện Đức Trọng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + trạm biến áp, với giá gói thầu hơn 34,049 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hoàn chỉnh Trường THCS Tam Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50.930.295.942 đồng.