(BĐT) - Trong ngày 16/4/2020, trên phạm vi cả nước có 740 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 219,991 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (ngã ba Hòa Lạc - ngã ba thị trấn Liên Quan) huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 385.017.000.000 đồng.

UBND TP. Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình xây dựng), với giá gói thầu hơn 62,997 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu xen cư phía Tây đường ven biển, phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 106.091.086.000 đồng.

Chi nhánh Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua thuốc y tế theo tên generic năm 2020, với giá gói thầu hơn 58,742 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu là 74,497 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS Cổ Bi, huyện Gia Lâm - hạng mục xây dựng 29 lớp học, khu hiệu bộ, chức năng, nhà thể chất và các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 105.631.849.000 đồng.

Tổng công ty Phát điện 1 (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp than nhập khẩu năm 2020 (đợt 1) phục vụ vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 giai đoạn 2020 - 2021. Cụ thể, Gói thầu số 01-DH3-TH-2020 Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, với giá gói thầu là 3.199,274 tỷ đồng; Gói thầu số 02-DH3-NH-2020 Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, với giá gói thầu là 1.599,637 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Kế hoạch mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 2020. Cụ thể, Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu là 715,639 tỷ đồng; Gói thầu số 2 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, với giá gói thầu là 143,280 tỷ đồng.