(BĐT) - Trong ngày 16/3/2020, trên phạm vi cả nước có 655 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2020.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu TV-04 Tư vấn giám sát thi công, với giá gói thầu hơn 69,693 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.605,19 tỷ đồng.

Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV, với giá gói thầu hơn 599,068 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 629.021.662.500 đồng.

UBND TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng đường Trần Văn Giàu (Khu dân cư Nam An Hòa đến đường Phan Thị Ràng), với giá gói thầu 27.604.590.480 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Trần Văn Giàu (Khu dân cư Nam An Hòa đến đường Phan Thị Ràng). Tổng mức đầu tư của Dự án là 59.499.904.000 đồng.

Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2020 (máy tính, máy in), với giá gói thầu là 24.725.650.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 34.344.753.500 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Công tơ điện tử 2020 - Công tơ điện tử 3 pha 3 giá loại trực tiếp PLC cấp cho khu vực nội thành, với giá gói thầu là 28,6 tỷ đồng.

Học viện Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Mua sắm trang thiết bị năm 2020 thuộc Dự án Phòng thí nghiệm liên kết nghiên cứu - đào tạo vật lý quang học, với giá gói thầu là 26.890.557.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (gói thầu EPC), với giá gói thầu 21.915.255.772 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp công suất hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc thêm công suất 2500 m3/ngày đêm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 25.026.343.000 đồng.