(BĐT) - Trong ngày 16/3/2022, trên phạm vi cả nước có 639 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2022.

Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE+Wifi Dualband+2POTS), với giá gói thầu hơn 97,477 tỷ đồng.

Công ty CP Viễn thông FPT sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu FTEL-2022-00009 Mua sắm cáp quang các loại INFMN, với giá gói thầu hơn 81,195 tỷ đồng.

UBND huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường Thượng Cốc - Phú Lương (nay là xã Quyết Thắng), huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, với giá gói thầu hơn 67,414 tỷ đồng.

Công ty Than Mạo Khê - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Gói thầu số 2 Hệ thống giá khung thủy lực di động năm 2022 thuộc Dự án Đầu tư thiết bị chống giữ lò chợ năm 2022, với giá gói thầu hơn 61,907 tỷ đồng.

Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung ứng thuốc bổ sung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 - 2022, với giá gói thầu hơn 55,818 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 47 Xây dựng kênh và các công trình trên kênh N25-2, với giá gói thầu hơn 56,961 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 577 tỷ đồng.