(BĐT) - Trong ngày 16/3/2021, trên phạm vi cả nước có 633 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16/3

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 24,532 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Hoàng Văn Thụ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.143.168.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp xe ô tô và chi phí xe lăn bánh, với giá gói thầu hơn 28,604 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mua sắm xe ô tô. Tổng mức đầu tư của Dự án là 29.168.754.586 đồng.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội (đại diện là Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo giao thông, với giá gói thầu hơn 31,491 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Điều chỉnh kích thước dải phân cách giữa mở rộng mặt đường Hoàng Quốc Việt. Tổng mức đầu tư của Dự án là 37.543.651.000 đồng.

UBND thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 257,210 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường ven biển liên kết Khu kinh tế Vân Đồn với Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ Cầu Voi, xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 351,735 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 20,310 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường liên ấp Rạch Vọp - Rạch Sâu, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 28,03 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số XL01 Thi công xây dựng đoạn Km380+00 ÷ Km389+900 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - KSTKBVTC); Gói thầu số XL02 Thi công xây dựng đoạn Km389+900 ÷ Km405+00 (bao gồm KSTKBVTC); Gói thầu số XL03 Thi công xây dựng đoạn Km405+00 ÷ Km419+600 (bao gồm KSTKBVTC) và Gói thầu số XL04 Thi công xây dựng đoạn Km419+600 ÷ Km430+00 (bao gồm KSTKBVTC), với giá gói thầu lần lượt là 1.230 tỷ đồng, 1.186 tỷ đồng, 1.223 tỷ đồng và 896 tỷ đồng. Bốn gói thầu này thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 8.380,67 tỷ đồng.