(BĐT) - Trong các ngày 16, 17 và 18/10/2020, trên phạm vi cả nước có 882 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Ban Quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 25,690 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Mầm non Xuân Mỹ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41.265.465.000 đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp bảo hiểm cháy, nổ cho các nhà máy thủy điện Sơn La, Trị An, với giá gói thầu hơn 20,844 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán chi phí các gói thầu cung cấp bảo hiểm cháy, nổ cho các nhà máy thủy điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng dự toán là 59.095.409.000 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Xây dựng và lắp đặt trạm, với giá gói thầu hơn 61,097 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ các trạm biến áp 500kV, 220kV khu vực miền Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 419.544.737.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 2.173,487 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2021 - 2022 cho các cơ sở y tế trong tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.634.607.621.587 đồng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao cho can thiệp và phẫu thuật tim mạch, với giá gói thầu hơn 328,112 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.173.399.535.500 đồng.