(BĐT) - Trong ngày 16/11/2020, trên phạm vi cả nước có 870 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II, III/2021 và quý I/2022.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 64,013 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu 2 thuộc Khu dân cư số 3 trên Đường 295B, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 131.480.523.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Thi công xây dựng phòng học, phòng chức năng, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu hơn 38,984 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THPT Kiến Văn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.056.965.000 đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Nam Mẫu - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng kho, xưởng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 26,369 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư duy trì công tác vận tải, hạ tầng năm 2020 - Công ty Than Nam Mẫu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.069.112.000 đồng.

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng và Gói thầu Thi công xây dựng nội thất và trưng bày, với giá gói thầu lần lượt là 309,729 tỷ đồng và 117,295 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 504.920.696.000 đồng.

Công ty CP Cảng Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Thi công xây dựng khu bãi sau cầu cảng và Gói thầu TB01 Cung cấp, lắp đặt 2 thiết bị nâng ERTG, với giá gói thầu lần lượt là 161,188 tỷ đồng và 72,589 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến cảng Tiên Sa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 373.637.772.000 đồng.