(BĐT) - Trong ngày 16/4/2018, trên phạm vi cả nước có 615 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III và IV/2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (tỉnh Bình Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình, với giá gói thầu là 91.386.000.000 đồng.

Bệnh viện K sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua sắm lần 2 một số thiết bị y tế bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện K đợt 2 năm 2017. Cụ thể: Gói thầu số 1 Thiết bị chụp mạch xóa nền, với giá gói thầu là 29.640.000.000 đồng; Gói thầu số 2 Thiết bị chụp nhũ kỹ thuật số, với giá gói thầu là 8.400.000.000 đồng; Gói thầu số 3 Thiết bị xét nghiệm, với giá gói thầu là 1.300.000.000 đồng; Gói thầu số 4 Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn (gồm 2 phần), với giá gói thầu là 7.000.000.000 đồng; Gói thầu số 5 Thiết bị phẫu thuật, với giá gói thầu là 4.000.000.000 đồng.

UBND TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Phần xây lắp và thiết bị công trình hạ tầng khu tái định cư và khu dân cư thuộc 2 phường Đông Vĩnh và Cửa Nam, TP. Vinh, với giá gói thầu là 88.325.633.000 đồng. Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình hạ tầng khu tái định cư và khu dân cư thuộc 2 phường Đông Vĩnh và Cửa Nam, TP. Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 211.007.332.000 đồng.

Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công nạo vét luồng cảng Làng Khánh, với giá gói thầu là 63.939.674.330 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư nạo vét luồng cảng Làng Khánh (tuyến luồng Diễn Vọng đoạn từ Km8+400 đến Km14+00). Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.228.308.710 đồng.

Đoàn Kinh tế quốc phòng 79 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XD-02 Xây dựng công trình nền mặt đường và công trình trên tuyến từ cụm dân cư số 1 đi cụm dân cư số 2, số 3, số 4, số 5, với giá gói thầu là 15.214.910.000 đồng. Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 Dự án Đầu tư phát triển cụm bản, hỗ trợ dân phát triển sản xuất (giai đoạn 3) thuộc Khu kinh tế quốc phòng Nam Quảng Bình/Binh đoàn 15. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.332.000.000 đồng.