(BĐT) - Trong ngày 15/6/2020, trên phạm vi cả nước có 674 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2020, với giá gói thầu hơn 27,577 tỷ đồng.

Bệnh viện E (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 164,440 tỷ đồng.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Dịch vụ công ích đô thị thu gom, vận chuyển, xử lý rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long (từ 1/7/2020 - 31/12/2022), với giá gói thầu hơn 31,609 tỷ đồng.

Ban Quản lý Dự án Đường Trường Sơn Đông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đ37A (Km536 - Km544) và Gói thầu Đ37B (Km544 - Km552+400), với giá gói thầu lần lượt là 201.511.199.000 đồng và 208.458.455.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 10.015.175.000.000 đồng.

Bệnh viện Mắt (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2020, với giá gói thầu hơn 65,391 tỷ đồng.

UBND thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Toàn bộ hạng mục xây lắp, thiết bị và phòng cháy chữa cháy, với giá gói thầu hơn 35,206 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu Vàn Gợi - Đồng Quân, phường Viên Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 98.667.843.000 đồng.

Cục Dân quân tự vệ/Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua sắm trang phục, vật chất dùng chung cho sinh viên tham gia môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 của Cục Dân quân tự vệ/BTTM, với giá mỗi gói thầu hơn 20 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 126.977.300.000 đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị linecard 100GE cho PE Router IPBB, với giá gói thầu hơn 66,800 tỷ đồng.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư y tế năm 2020 - 2021, với giá gói thầu hơn 63,184 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng kè chống sạt lở khu vực Xẻo Nhàu, huyện An Minh, với giá gói thầu hơn 122,135 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè Xẻo Nhàu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 140 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 16,603 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang, đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung tỉnh Hà Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 21 tỷ đồng.

UBND huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 18,796 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ đường Đường huyện 66 (xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi) đến điểm giao Đường huyện 60 (xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động). Tổng mức đầu tư của Dự án là 23.000.805.000 đồng.