(BĐT) - Trong ngày 15/6/2021, trên phạm vi cả nước có 939 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2021.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị giải pháp quản lý quy trình nghiệp vụ BPM, với giá gói thầu là 28,6 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Triển khai giải pháp quản lý quy trình nghiệp vụ BPM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 32,7 tỷ đồng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Mua sắm, lắp đặt thiết bị hệ thống lưu trữ tư liệu trung tâm và sản xuất chương trình và Gói thầu số 15 Mua sắm, lắp đặt thiết bị hệ thống camera sản xuất chương trình và phương tiện tác nghiệp truyền hình, với giá gói thầu lần lượt là 15.717.471.000 đồng và 13.302.036.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, phương tiện cho Đài Phát thanh và Truyền hình và Truyền thanh cơ sở. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.774.955.000 đồng.

Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Máy kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở, với giá gói thầu là 28.514.500.000 đồng.

Sở Xây dựng Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng tuyến ống cấp nước số 4; Gói thầu Thi công xây dựng tuyến ống cấp nước số 5 và Gói thầu Thi công xây dựng tuyến ống cấp nước số 2 với giá gói thầu lần lượt là 16.821.474.000 đồng; 51.566.056.000 đồng và 40.790.959.000 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Mạng lưới đường ống cấp nước phía Đông và trạm bơm tăng áp Gò Công. Tổng mức đầu tư của Dự án là 269.128.374.439 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 51,409 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở đê sông Cà Lồ và sông Bá Hanh địa phận thành phố Phúc Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 71.005.446.000 đồng.